Sint-Martinusscholen pakken uit met anderstalige seminaries

Print
Sint-Martinusscholen pakken uit met anderstalige seminaries

Foto: Bart Vandezande

Herk-de-Stad - Hebt u al gehoord van CLIL? Het letterwoord staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’ waarbij niet-taalgebonden vakken in een vreemde taal worden onderwezen. Het project wordt gestimuleerd door de Vlaamse overheid en heeft in verschillende landen zijn succes bewezen. De Sint-Martinusscholen springen vanaf volgend schooljaar mee op de kar. Daarmee onderscheidt de Herkse scholengemeenschap zich van andere scholen in de regio.

In de derde graad van het algemeen secundair onderwijs kunnen leerlingen gedurende enkele lesuren zelf bepalen welk vak ze willen volgen. In functie van hun interesse, aanleg of toekomstplannen kiezen ze per schooljaar twee seminaries. Alle seminaries stimuleren de leerlingen om zelfgestuurd en probleemoplossend te denken. Er is voor ieder wat wils: zo zijn er economische, wiskundig-wetenschappelijke, culturele en talige seminaries. Gaande van statistiek, via Spaans, film en filosofie, naar EHBO kunnen de leerlingen zelf invulling geven aan hun lessenrooster.
Vanaf volgend schooljaar zullen enkele seminaries in een vreemde taal worden gegeven. Zo wordt het mogelijk om het seminarie wereldliteratuur in het Frans of Engels te volgen. Ook de seminaries klimaatsveranderingen en wetenschappelijk tekenen gebeuren in het Engels. De school heeft de intentie om het project stelselmatig uit te breiden, maar wil eerst bescheiden maar goed voorbereid starten.
Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak een grotere uitdaging vormt voor de leerlingen. Ze komen gemotiveerder voor de dag en het versterkt hun taalvaardigheid, voor zowel de vreemde taal als de moedertaal. CLIL vereist hogere cognitieve denkprocessen en vormt daarmee een ideale voorbereiding op hoger onderwijs waar wel vaker cursussen in een vreemde taal worden gegeven. De Sint-Martinusscholen mikken met dit project opnieuw hoog en bewijzen daarmee eens te meer dat de lat hoog ligt voor talen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio