Vier op de tien occasies vertonen snel defecten

Wie van plan is een tweedehands auto te kopen, kijkt best goed uit. Dat zegt althans een grootscheepse studie van de Europese Commissie. Volgens de studie vertonen vier op de tien verkochte tweedehands auto’s in België binnen het jaar minstens één defect. Eén lichtpunt: in ons land scoort de sector net ietsje beter dan gemiddeld. In het voormalige Oostblok koopt u echter beter geen tweedehands auto.

GC

In opdracht van de Europese Commissie onderzocht het Belgische onderzoeksbureau GfK, in samenwerking met Transport and Mobility Leuven, de tweedehands automarkt in de 28 EU-landen. De onderzoekers bevroegen ruim 25.000 kopers van tweedehands auto’s en 63 automobielclubs, leasingbedrijven en sectororganisaties. De resultaten zijn op sommige vlakken alarmerend.

Maar liefst 41 procent van de tweedehands auto’s in de EU vertoont binnen het jaar na de verkoop minstens één defect. In de nieuwe lidstaten, met onder meer het voormalige Oostblok, gaat het zelfs om 60 procent. In de oude lidstaten gaat het om 37 procent van de tweedehands auto’s.

In België wordt 39 procent van de tweedehands auto’s binnen het jaar na de aankoop geconfronteerd met een probleem. In ruim één op vijf gevallen gaat het zelfs om meer dan één probleem.

Lees het volledige artikel in Het Belang van Limburg