Masterplan elektrische mobiliteit al drie jaar dode letter

Print
Masterplan elektrische mobiliteit al drie jaar dode letter

Foto: Photo News

Drie jaar nadat het ontwerp van federaal masterplan elektrische mobiliteit door alle betrokkenen werd ondertekend, is het nog steeds dode letter.” Dat zegt senator Lode Vereeck (Open Vld). “De stuurgroep die het masterplan moest concretiseren kwam slechts driemaal samen, de laatste keer op 26 januari 2012. En dan zijn we verbaasd als bedrijven als Tesla kiezen voor een vestiging in Nederland.”

Er werden in ons land vorig jaar een recordaantal van 1.166 elektrische wagens in het verkeer gebracht. Dat was ruim een verdubbeling tegenover 2013, maar in de elektrificatie van het wagenpark blijft het een druppel op een hete plaat. Bovendien komt de verkoop hoofdzakelijk voor rekening van bedrijven, die de elektrische auto gebruiken om hun groene imago wat op te poetsen. Amper 120 elektrische voertuigen werden vorig jaar verkocht aan particulieren. De elektrische auto blijft iets voor de happy few.

Om de verkoop van elektrische wagens een duw in de rug te geven, werkte de Directie Energie van de FOD Economie in 2012 een ontwerp van een nationaal ‘Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België’ uit. In februari 2012 werd dat document door alle betrokkenen - milieubeweging, elektriciteitssector en auto-industrie - ondertekend en sindsdien gebeurde er niets. Het ontwerp van masterplan werd niet politiek gevalideerd en bleef drie jaar lang dode letter.

Vijf voor twaalf

“Het masterplan bevatte een tiental actiepunten om de elektrische auto terug van de grond te krijgen en de achterstand ten opzichte van de buurlanden weg te werken”, legt Philippe Decrock van sectororganisatie Federauto uit. “Maar in de regering Di Rupo raakte het niet op de lijst van prioriteiten. Nochtans is het vijf voor twaalf. België moet ten laatste in november 2016 bij de Europese Commissie een plan indienen over hoe ons land alternatieve brandstoffen wil uitrollen.”

Dat de elektrische auto niet aanslaat, heeft ook gevolgen voor onze economie. Daarover leest u vandaag meer in Het Belang van Limburg.