© DBA

Bonte: ‘Vecht ruzies binnenskamers uit, niet op straat’

Groen en SP.A reageren ontzet op de lastercampagne van CD&V en op het openlijk bekvechten met N-VA over para’s in Antwerpen.

svg

‘In plaats van openlijk ruzie te maken, zou het beter zijn eendrachtig en kordaat te besturen en in de steden te investeren om radicalisering te kunnen tegengaan.’, zegt Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde en SP.A-Kamerlid zaterdagmiddag als reactie op de lastercampagne van CD&V over para’s in Antwerpen.

‘Ik wil een oproep doen dat de meerderheidspartijen hun ruzies binnenskamers zouden uitvechten en niet op straat’, aldus Bonte. ‘Dergelijke discussies worden overal gehoord, ook in wijken in Syrië en Irak. Tal van mensen verkneukelen zich dat we er als samenleving niet in slagen eendrachtig op te treden.’

Eenheid van commando

‘Ik heb de indruk dat velen niet beseffen dat onze democratie wordt aangevallen door terreurorganisaties die angst en paniek willen zaaien’, voegt Bonte nog toe. Hij roept op tot ‘eenheid van commando’: een krachtdadig en eendrachtig optreden op alle niveaus. Daarbij moet er in de steden geïnvesteerd worden om radicalisering lokaal te kunnen bestrijden.

Volgens Karin Temmerman, de fractieleidster van SP.A in de Kamer, wordt de positie van CD&V binnen de federale regering steeds moeilijker. Ze wijst erop dat het, na de tax shift, de tweede keer is dat CD&V een beslissing die de partij nochtans gesteund heeft in de regering, bekritiseert. ‘Ofwel is de positie van CD&V zeer zwak, ofwel heeft ze een dubbel gezicht’, aldus Temmerman.

SP.A is het wel met CD&V eens dat de militairen in de straat een tijdelijke maatregel moeten zijn. ‘Het is geen duurzame oplossing; de politie moet worden versterkt’, klinkt het.

Groen: ‘CD&V moet kiezen’

Bij Groen klinkt het dat CD&V en vice-premier Kris Peeters duidelijk moeten maken waar ze echt voor staan. ‘Of het nu gaat het over de tax shift of de strijd tegen terreur, telkens blaast vice-premier Kris Peeters warm en koud tegelijk. In studio’s, kranten en partijrecepties spreekt men straffe taal. Maar op de ministerraad en in de Kamer stemt men de ene na de andere N-VA maatregel’, vindt Groen-fractieleider Kristof Calvo.

‘Elke dag is er een nieuw conflict, terwijl dit land nood heeft aan stabiliteit en gedragen hervormingen. We begrijpen best dat CD&V zich niet goed voelt in deze rechtse en conservatieve coalitie. Maar de partij moet maar eens duidelijk kiezen’, besluit Calvo.

Groen is het eens met SP.A en CD&V over het feit dat de inzet van het leger op straat geen structurele maatregel kan zijn en pleit voor een ‘totaalaanpak’: een integraal veiligheidsbeleid, een gespecialiseerd beleid voor terugkeerders, de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid.

Meer over Terreur in België

Aangeboden door onze partners