© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Tweede Buurtplatform Paal over luchtkwaliteit en dorpsplein

Op woensdag 28 januari vond in het O.C. De Buiting de tweede vergadering plaats van het Buurtplatform Paal. Op de dagorde stond een stand van zaken van de 'nulmeting Ravenshout'.

André Caubergs

Na het VITO-rapport over de luchtkwaliteit, wordt nu een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van het fijnstof carbon in de lucht van Paal, Beringen en Beverlo.Verder werd het voorstel van de gemeente tot herinrichting van het dorpsplein in Paal uitvoerig toegelicht.Over beide kwesties werden heel wat vragen gesteld door de aanwezigen en allerlei bedenkingen over de voorstellen en aanverwante kwesties werden naar voor gebracht. Het gemeentebestuur en de aanwezige diensten engageerden zich om deze vragen en bedenkingen van naderbij te onderzoeken en de uitkomst hiervan terug te koppelen naar het Buurtplatform Paal op de volgende vergadering.

Meer info en sfeerfoto's vind je op paalonline.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio