Groep van Tien gaat uiteen zonder akkoord

Print
Groep van Tien gaat uiteen zonder akkoord

Marc Leemans bij de start van het overleg. Foto: BELGA

Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, hebben donderdag om 20.00 uur hun overleg beëindigd, opnieuw zonder akkoord. Vrijdag zetten ze hun overleg voort om 14.00 uur, om vervolgens om 16.00 uur verslag uit te brengen aan de regering. Dat heeft Michèle Sioen, voorzitster van de Groep van Tien, donderdagavond bekendgemaakt. 'Hopelijk staan we dicht bij een akkoord', aldus Sioen.

'Er is nog geen akkoord, er is een agendaprobleem', aldus Sioen over de onverwacht vroege stopzetting van de onderhandelingen. 'We staan niet ver van van een akkoord, maar er zijn nog punten waar we het niet over eens zijn', stelde Sioen. 'De laatste loodjes wegen het zwaarst.'

Loonmarge

Over de loonmarge -  dat is de de vraag hoeveel kunnen de lonen in 2015 en 2016 stijgen en het belangrijkste obstakel voor een akkoord - zei Sioen dat er 'vooruitgang is geboekt'. 'Alles hangt evenwel aan elkaar', zei ze over de verschillende dossiers op tafel.
De sociale partners trekken dus nog enkele uren uit om te onderhandelen. Hoe dan ook gaan ze vrijdag om 16.00 uur naar de regering.
Vrijdagochtend plant het ABVV om 10.00 uur een federaal bureau, gevolgd door een federaal comité.

Koopkracht en indexsprong

‘Koopkracht is zeer belangrijk’, argumenteerde ACV-voorzitter Marc Leemans bij aanvang. Hoeveel de vakbonden precies willen, gaf ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw bij aanvang van het overleg niet vrij. ‘Het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) geeft voldoende perspectief voor marge’, luidde het enkel. Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond, liet al eerder verstaan ruimte te zien voor 0,9 à 1 procent loonsverhoging.

Bijkomend knelpunt is de indexsprong. Bij aanvang lieten zowel Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV, en Marc Goblet, nummer twee van de socialistische vakbond, duidelijk verstaan dat de bonden zich blijven verzetten tegen een indexsprong.

Welvaartsenveloppe

Naast de loonmarge is er ook nog de welvaartsenveloppe waarover een akkoord moet worden gevonden. Het is aan de sociale partners om uit te maken welke uitkeringen de hoogte ingaan. Een derde dossier is het in kader-cao’s gieten van het mini-compromis over eindeloopbaan, dat in december werd gesloten. Alle dossiers hangen evenwel aan elkaar. Leemans: ‘Een akkoord daarover is mogelijk als er een akkoord is over de koopkracht.’

Morgen om 10 uur roept het ABVV zijn federaal bureau bijeen. Om 11.00 uur staat dan een federaal comité gepland, zeg maar het parlement van de socialistische vakbond. Vierhonderd gemandateerden kunnen dan al dan niet een mandaat tot verdere acties geven. Het ACV consulteert op 10 februari zijn achterban.