© luc daelemans

Gemeenten willen meer wapens om misdaad te bestrijden

De Vlaamse steden en gemeenten vragen meer bevoegdheden om witwaspraktijken, drugshandel, mensenhandel en andere vormen van georganiseerde misdaad kordater aan te pakken. Op een internationale conferentie in Genk werd, naar Nederlands voorbeeld, uit de doeken gedaan hoe bestuurlijke overheidsorganen die meer wettelijke macht krijgen om misdaad te bestrijden aanzienlijke successen kunnen boeken. Ministers Koen Geens (Justitie) en Jan Jambon (Binnenlandse Zaken), die in Genk te gast waren, hadden wel oren naar een nieuw wettelijk kader.

Het stadsbestuur van Genk voert al enkele jaren een Europees gesubsidieerd project uit, waarbij de stadsdiensten getraind worden om signalen van georganiseerde misdaad te herkennen. Die ervaring willen ze nu delen met andere overheidsbesturen.

“Het gaat bijvoorbeeld om restaurants waar nooit iemand komt, maar die al 20 jaar open zijn”, legt burgemeester Wim Dries uit. “Of om buitenlanders die bij inschrijving als nieuwe inwoners altijd door dezelfde personen vergezeld worden. Nog een voorbeeld: Nederlanders die in hun land bekend staan als wietkwekers en dan hier leegstaande panden komen huren. We merken dat als we ertegen kunnen optreden, we het criminele milieu stokken in de wielen kunnen steken.”

De stad Genk en andere binnen- en buitenlandse diensten willen al hun ervaringen op dit vlak uitwisselen. Daarvoor loopt momenteel een driedaags, internationaal congres in Genk.

“We willen bovendien enkele aanbevelingen doen naar de federale overheid”, aldus nog Wim Dries. “In tegenstelling tot in Nederland, waar het wettelijk kader veel ruimer is, ontbreekt het ons bij de aanpak van criminaliteit aan essentiële bevoegdheden. Ik denk aan het weigeren of intrekken van vergunningen als er signalen van misdaad zijn.”

Ministers Jambon en Geens, die even kwamen luisteren naar de gastsprekers, beloofden de wensen van de steden en gemeenten te bekijken. Ook zij zijn voorstander van een betere samenwerking tussen alle diensten om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Aangeboden door onze partners