© PVR

‘Crematie? Dan krijg je geen uitvaart in mijn kerk’

De deken van Lebbeke wil niet dat er nog uitvaartplechtigheden plaatsvinden in de kerk waarbij het lichaam vooraf gecremeerd is. ‘Dat is in tegenspraak met de katholieke uitvaartliturgie en de orders van de bisschoppen.’

PVR

De uitvaart van een Lebbekenaar vond onlangs plaats in de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde, in plaats van in Lebbeke. ‘Dat gebeurde op vraag van de familie’, zegt de begrafenisondernemer. ‘Het was de wens van de overledene om voor de plechtigheid gecremeerd te worden. In de dekenij Lebbeke kan dat niet meer. Asurnen tijdens de uitvaartplechtigheid zijn er taboe. In Dendermonde kan dit nog wel.’

De Lebbeekse pastoor-deken Geert Leenknegt zegt inderdaad voorstander te zijn van een uitvaartplechtigheid mét het lichaam in de kerk. ‘Maar zeg niet dat ik een uitvaart weigerde’, onderstreept hij in Het Nieuwsblad. ‘Ik kreeg geen vraag van de familie, ik hoorde er pas later van.’

‘De katholieke uitvaartliturgie is in de eerste plaats afscheid nemen van het dode lichaam’, zegt Leenknegt. ‘Sinds 2008 schrijven de bisschoppen in hun dienstorders voor de kerkelijke uitvaartliturgie te laten voorafgaan aan de begrafenis of crematie.’