Ontdek al wandelend het Grensschap Albertkanaal

Print
Ontdek al wandelend het Grensschap Albertkanaal

Foto: Miranda Gijsen

Riemst - Op zondag 18 januari organiseert Orchis vzw een gratis en gegidste cultuur- en natuurwandeling. De wandeling start om 14.00 u. aan de brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg in Riemst. Centraal staan de Landmarks in het Grensschap Albertkanaal in Vroenhoven.

Tussen Riemst, Lanaken en Maastricht ligt een soort niemandsland, doorkruist door de landsgrens en het Albertkanaal.

Om de aandacht te vestigen op de cultuur- en natuurwaarden van dit gebied plaatste het Grensschap Albertkanaal hier 14 Landmarks, van op de Belvédèreberg in Maastricht tot op de Tiendeberg in Kanne.

Op zondag 18 januari wandelen we slechts door het middelste gedeelte. We starten aan de moderne brug van Vroenhoven, een architectonisch ontwerp dat verwijst naar de begindagen van Wereldoorlog II, die hier begon.

De diepe insnede van het Albertkanaal legt de verschillende geologische lagen bloot.

Van onder naar boven: Mergel - Zand - Maasgrind - Leem. Deze vier bodemsoorten, samen met de verschillen hoog en laag, droog en nat, zon en schaduw geven een variatie aan leefgebieden voor planten en dieren.

De bloemrijke taluds van het Albertkanaal zijn één van de belangrijkste vrijhavens voor zeldzame en minder zeldzame vlindersoorten (Landmark 10). Dit is ook de locatie waar het kanaal de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen kruist, traject dat nog steeds te herkennen valt in de landwegen (Landmarks 7, 8 en 9).

Via de trekweg bereiken we de Neanderthalersite Hezerwater, erkend en ingericht als archeologisch monument (Landmark 5). Gedurende meer dan 100.000 jaar kwam de Homo neanderthalensis zich hier bevoorraden met vuursteenknollen in de bedding van het Hezerwater.

Op het golfterrein Dousberg probeert de das zich te handhaven. Een steuntje kreeg hij door de aanplant van fruitbomen.

Via de Maastrichtse randwijken, hoeve Hazendans en het driegemeentenpunt (Landmark 7) lopen we over de Romeinse weg, langs de leemwinning voor de steenbakkerijen, terug naar onze startplaats.

Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie: Orchis vzw, 089 50 10 19 (kantooruren)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio