Laatste kerstviering van Sint-Adrianuskoor

Print
Laatste kerstviering van Sint-Adrianuskoor

Foto: Patrick Smets

Hoelbeek

Bilzen - Ook dit jaar werd op kerstavond een eucharistieviering gehouden in de Sint-Adrianuskerk te Hoelbeek. Deze viering werd opgeluisterd door het Sint-Adrianuskoor van Hoelbeek, wat tevens hun laatste kerstoptreden zal zijn, vermits het centraal kerkbestuur heeft beslist, na overleg, dat de helft van de 16 Bilzense kerken een nieuwe functie krijgt. Minder priesters, minder misvieringen en minder gelovigen zorgden al voor een leegloop van de gebedshuizen.

Deze laatste kerstviering werd voorgegaan door E.H. Moors van het bisdom, omdat er in de federatie Bilzen geen priester beschikbaar was, en dit al in de aanloop naar het sluiten van enkele kerken in de federatie Bilzen.
Maar door de massaal opgekomen gelovigen - de kerk zat overvol - was het voor het koor een hart onder de riem, ook al moeten ze na zovele jaren een punt zetten achter hun wekelijkse repetities en optreden in de kerk.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio