732.457 stakingsdagen tijdens Di Rupo-bewind

Print
732.457 stakingsdagen tijdens Di Rupo-bewind

Foto: Photo News

Onder de regering Di Rupo vonden 732.457 stakingsdagen plaats. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ waarover Le Soir bericht. De regering Di Rupo was aan het roer van december 2011 tot mei 2014.

Onder een stakingsdag verstaat men een dag staken door één persoon, wat het hoge cijfer verklaart. Ter vergelijking: Leterme II (november 2009-april 2010) telde 43.887 stakingsdagen en de regering Van Rompuy (december 2008-november 2009) 161.840 stakingsdagen.

De regering Leterme I (maart-december 2008) was goed voor 227.932 stakingsdagen en Verhofstadt III (eerste trimester 2008) kende 35.704 stakingsdagen.

Niet alle stakingen zijn natuurlijk gericht tegen de federale regering. Een groot deel van de stakingen gebeurt op bedrijfsniveau of is gericht tegen andere beleidsniveaus.