Op zijn Wellens

Print
Wellen - Leiste dôg va 2014

Leiste dôg va 2014 - Laatste dag van 2014

In de joewre fjôttig, wé vi keinger wôrre
In de jaren veertig toen we kinderen waren

Goenke vi de leistn dôg van 't joewr "Heile"
De laatste dag van het jaar gingen we " Heilen"

Vi goenke va dui-jr tot dui-jr en zounke :
Wij gingen van deur tot deur en zongen :

Heile heile heile, de bôter stut in twie teile
Deej teil deej wou ni brie-je,
Da vrouwke wou ni sprie-jke
Ma de teil deej broewk en 't vrouwke da sproewk
Gooit oos as te blif e schuitje appels vanne zolder ôf

Heile heile heile, de boter staat in twee teilen
De teil die wou niet breken,
Het vrouwke wou niet spreken,
Maar de teil die brak en 't vrouwke dat sprak
Gooi ons als 't u belieft een schootje appels van de zolder

Normaal kregen we dan een paar appelen
ofwel een snoepje.
Indien we niks kregen of er werd niet geopend
zongen we uit volle borst

Houg heuws leig heuws,
Doewe ziet 'n gierige pin in heuws
Hoog huis, laag huis,
Er zit 'n gierigaard in huis !

As 2015 git wé 2014 zeen vi ter in 2016 nog beje
Als 2015 gaat lijk 2014, zijn w'er in 2016 nog bij !!!!
Da zeen min weunse
Dat wens ik jullie allemaal !!!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio