Sven Gatz: “Vlaanderen verliest een van zijn grootste liberalen”

Print
Sven Gatz: “Vlaanderen verliest een van zijn grootste liberalen”

Archiefbeeld. Foto: Patrick De Roo

Wilrijk -

Huidig minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft zondag zijn deelneming betuigd bij het overlijden van Karel Poma, de nestor onder de gewezen liberale ministers. “Karel was een uitermate wijs en verstandig man. Vlaanderen verliest een van zijn grootste liberalen”, zegt Gatz.

Volgens hem heeft Poma zijn hele leven lang gestreden voor zijn liberale idealen, bijvoorbeeld in het verzet in de tweede wereldoorlog of bij de oprichting van een onafhankelijke Vlaamse liberale partij: de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV).

“Op cultuurvlak was de humanistische vrijzinnige Karel Poma een groot pleitbezorger van het pluralisme, dat vandaag alom aanvaard is, “ zegt Gatz. “Hij was een van de belangrijkste cultuurministers van Vlaanderen”.

Zo richtte Poma onder meer de Singel op als cultureel centrum en het Museum voor Hedendaagse Kunst (MuHKA) in Antwerpen. In de Vlaamse Rand rond Brussel richtte hij verschillende culturele centra op. Hij hervormde de Antwerpse Filharmonie tot een Filharmonie voor Vlaanderen. Hij verzekerde de overleving van het Ballet van Vlaanderen door er een musicalafdeling aan toe te voegen. Hij investeerde in de verbouwing van de Ancienne Belgique, een van de Vlaamse cultuurtempels in Brussel. Om het Festival van Vlaanderen te laten overleven, schakelde Poma de private sector als sponsor in. Hij gaf het filmbeleid in Vlaanderen nieuwe stimulansen, wat leidde tot een bloeiperiode met tal van commerciële films. Poma realiseerde voorts een wettelijk kader voor de vrije radio’s in Vlaanderen, waarmee het radiomonopolie van de BRT werd doorbroken. Hij richtte een Mediaraad op en hij bereidde de oprichting van een commercieel tv-station voor. Door het vroegtijdig ontslag van de regering geraakte zijn ontwerp niet meer gestemd, maar het werd uiteindelijk door partijgenoot Patrick Dewael hernomen.

“Ik ben fier in de voetsporen te mogen treden van deze liberale voorman”, stelt Gatz. “Hij is voor mij een voorbeeld geweest als wijs staatsman en grote intellectueel en als minister die waar hij kwam zijn sporen naliet. Maar ik herinner me hem vooral als mens, door zijn verdraagzaamheid, zijn oprecht pluralisme en zijn innemende persoonlijkheid”.