-

Nieuw op 1 januari: WADA verstrengt antidopingcode

Print
Nieuw op 1 januari: WADA verstrengt antidopingcode

Foto: IMAGEGLOBE

Op 1 januari gaat de nieuwe antidopingcode van het Wereldantidopingagentschap (WADA) van kracht. Dopinginbreuken zullen vanaf dan strenger worden bestraft. Bovendien zal kunnen worden opgetreden tegen de trainers of begeleiders van aan doping gelinkte sporters.

Concreet wordt de standaardtermijn voor een eerste dopingvergrijp voor wie bewust naar doping grijpt, opgetrokken van twee naar vier jaar schorsing. Ook de verjaringstermijn wordt opgetrokken van acht naar tien jaar. Strafmaten worden flexibeler - sporters die kunnen aantonen dat de inname van een stof onvrijwillig gebeurde, kunnen lichtere straffen krijgen - en er wordt slimmer en efficiënter gecontroleerd. Niet in elke sport zijn bepaalde stoffen of producten namelijk nuttig als doping. Daarnaast worden niet meer verblijfsgegevens opgevraagd dan nodig. Ook zal er strenger opgetreden kunnen worden tegen trainers en begeleiders van sporters die aan doping worden gelinkt.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters was als expert-minister in de Foundation Board van het WADA (afgevaardigd door de EU) nauw betrokken bij de samenstelling van de nieuwe code. De nieuwe code van het Wereldantidopingagentschap WADA werd al in november 2013 goedgekeurd door de politieke en de sportwereld, maar de lidstaten moesten de wijzigingen nog in hun eigen wetgeving omzetten, zodat de nieuwe regels tegen begin 2015 van kracht kunnen zijn. Op 17 december werd het nieuwe antidopingdecreet unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement.