Willy Claes: ‘Zijn Europese inspanningen zijn zijn ware politieke erfenis’

Print
Willy Claes: ‘Zijn Europese inspanningen zijn zijn ware politieke erfenis’

Foto: Sven Dillen

“Voor mij staan de inspanningen die Tindemans gezet heeft voor een geïntegreerd Europa centraal in zijn politieke erfenis”, zegt Willy Claes in een reactie aan Belga. “Daar ligt voor mij zijn belang voor de volgende generaties, en minder bij zijn betekenis in de Belgische politiek.”

Claes maakte Tindemans mee als collega-minister en eerste minister, en leerde hem daar kennen als een zacht, aimabel man, een intellectueel. “En dat laatste bedoel ik niet negatief. Hij behandelde elk probleem als een intellectueel probleem, en probeerde het in een ruimer, historisch kader te plaatsen. Vaak vergemakkelijkte dat het beslissingsproces niet.” Claes geeft de communautaire problemen als voorbeeld, waar Tindemans volgens hem vaak aarzelend handelde. “Dat verklaart ook de moeilijkheden met het Egmontpact, dat in oktober 1978 tot de val van zijn regering leidde.”

Claes ziet in Tindemans geen Belgisch federalist, maar wel een groot Europees federalist. “De inspanning pro een geïntegreerd Europa die Tindemans deed, vormen voor mij zijn politieke erfenis.”

Tindemans zal de geschiedenis ingaan als de man die bijna 1 miljoen stemmen haalde. “In die zin was hij het product van de publiciteitsjongens”, zegt Claes. “En ik weet niet of hij dat zelf ook wilde. Maar dat neemt niet weg dat hij een electoraal stemmenkanon was.”