Politici eren Tindemans op Twitter

Politici eren Tindemans op Twitter

Foto: Photo News

Voormalig premier Leo Tindemans is op 92-jarige leeftijd overleden. Tindemans gold als één van de meest populaire politici uit de naoorlogse geschiedenis. Op Twitter brengen verschillende politici hulde aan Tindemans.

Op Twitter brengen verschillende politici hulde aan Tindemans.