Migranten scheppen kansen

Print

duchâtelet op vrijdag

Migranten scheppen kansen

Stel je voor dat we in ons land 30 jaar geleden voor iedereen de grens hadden gesloten, waar zouden we nu dan staan? We zouden minstens 1,5 miljoen mensen minder tellen. Dan hadden we ook geen nieuwe huizen moeten bouwen. Integendeel, misschien hadden we zelfs huizen te veel. Lege huizen zijn niet aangenaam voor de andere bewoners en ook niet voor de handelaars. Die hebben dan ook meteen minder klanten. Voor eigenaars van huizen is dit ook geen goed nieuws. Mensen zouden minder huizen nodig hebben gehad en minder vraag betekent ook dalende prijzen.

Voor wie wil kopen, is dat goed, voor wie zijn spaarcenten in appartementen gestoken heeft niet.

Voor bouwfirma’s en bouwvakkers zou dit een compleet drama zijn geweest, want die hadden veel minder huizen moeten bouwen.

Is de aangroei van de bevolking in een land goed of niet? En wat met de groei in landen waar nauwelijks infrastructuur is, dus ook geen hygiëne, met ziekten als ebola tot gevolg?

Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ontwikkel je steden in landen waar er nu helemaal geen infrastructuur is. Ofwel nodig je mensen uit landen zonder infrastructuur uit om bij ons te komen wonen. Uiteraard via een degelijke migratieprocedure.

België heeft de hoogste densiteit aan spoor-, water- en autosnelwegen van de wereld. Bovendien heeft het twee zeehavens. We zijn dus een land met veel infrastructuur. Als we onze inkomsten en uitgaven onder controle willen houden, dan mag de bevolking niet dalen. Zonder immigratie zou dat wel gebeuren, net omdat de gezinnen kleiner worden.

Dus eigenlijk hebben we immigranten nodig. Officieel is er in dit land sinds 1974 een migratiestop, dat is dus een foute beslissing geweest. In de praktijk was er wel degelijk immigratie, veel zelfs, terwijl dat niet de bedoeling was. Maar er waren vooral geen duidelijke richtlijnen en procedures om interessante migranten aan te trekken. Immigratie is ons overkomen. Een goede immigratiepolitiek zou anders heel wat opportuniteiten kunnen scheppen. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Nieuw-Zeeland en Australië hebben zich dankzij hun migranten ook heel goed kunnen ontwikkelen. Sterker nog: in Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten wonen zelfs bijna uitsluitend migranten.

Roland Duchâtelet, ondernemer