Blik op de Ruimte: geen waterbron

Blik op de Ruimte: geen waterbron

Foto: ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0

Volgens de meest gangbare hypothese werd het water op de aarde kort na de geboorte aangebracht door inslagen van kometen en planetoïden. De bron van het water kan achterhaald worden door de verhouding tussen gewoon water en Deuterium, zeg maar zwaar water, te meten. Die verhouding vinden we echter bij geen enkele komeet terug. Het lijkt er dus op dat kometen niet de bron zijn van het water op onze planeet. Wel vinden we in brokstukken van planetoïden wel dezelfde verhouding terug en die lijken dus de bron van ons water geweest te zijn.

Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met het Europlanetarium.