Blik op de Ruimte: warm stof in beeld

Blik op de Ruimte: warm stof in beeld

Foto: NASA/JPL-Caltech

Uit onderzoek van tientallen sterren die op grote afstand omgeven worden door koel stof blijkt dat deze op kleinere afstand door warm stof omgeven worden. Het koele stof is relatief gemakkelijk te detecteren met telescopen maar het warmere stof is veel moeilijker. Toch is de kennis daarover van groot belang want het is net in deze zone waar mogelijk leefbare planeten kunnen teruggevonden worden. Het is dan ook van belang om te weten in hoeverre die zoektocht belemmerd wordt door de aanwezigheid van stof.

Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met het Europlanetarium.