Solidariteitswandeling brengt 1.200 mensen op de been

Print

Hasselt-Centrum

Hasselt - Als een kleine bol aan het rollen gaat, kan het effect onverwacht groot zijn. Dat was het geval op 15 december. In Hasselt groeide bij een drietal organisaties het idee om deze stakingsdag aan te grijpen om een eigen kleine actie op te zetten. Zo zouden ze een hele reeks aanvullende problemen en bekommernissen op de politieke en sociale kalender kunnen zetten. Het waren het Huurderssyndicaat, Open School en Alternatief vzw.

Toon Machiels en Jo Londoz stapten met hun hersenkronkel naar de pas opgerichte groep Hart boven Hard Limburg. Even later kwam ook Stebo (Steunpunt Buurtopbouwwerk Limburg) aankloppen. En zo groeide dag na dag een idee dat zou uitgroeien tot een imposante solidariteitswandeling met 1.200 deelnemers.

Op 15 december zouden de vakbonden al enkele arbeidsgerelateerde problemen onder de aandacht brengen: inleveringen door werknemers en gezinnen, optrekken van de pensioenleeftijd en verlaging van de pensioenen. Maar bij de socioculturele verenigingen leven nog heel wat andere maatschappelijke bekommernissen. Zo zijn er de besparingen in de sociale tewerkstelling en de afbouw van de Gelijke Onderwijskansen. Het maatschappelijk opbouwwerk en de integratiesector verliezen middelen. Er is een nijpend huisvestingsprobleem, en het decreet op de basismobiliteit wordt uitgehold. De opwarming van het klimaat wordt veronachtzaamd, evenals de plastiekverontreiniging. Cultuur en wetenschap krijgen steeds minder middelen. De dualisering neemt toe, niet alleen op het gebied van inkomen, ook op het gebied van scholing. De mens wordt gereduceerd tot een economische factor.Het aantal groepen en verenigingen dat deze problemen onderkent blijkt groot.

Om 10u bliezen ze verzamelen op het Kolonel Dusartplein, vlakbij de bibliotheek. Naast de vier initiatiefnemende verenigingen waren er wandelaars van Arktos, Gigos Jeugdwelzijn Genk, Kinderrechtenhuis, Djapo, Transitie Limburg, Okra, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Greenpeace, Internationaal Comité, KAJ, Beweging.net, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Broederlijk Delen, 11.11.11, Vormingplus, Geneeskunde voor het Volk, verschillende verenigingen waar armen het woord nemen, de integratiesector enz.. Heel wat leden van de verschillende vakbonden sloten aan. De stoet trok over de wandelstroken van de Groene Boulevard een cirkel rond de binnenstad, zonder het verkeer of de andere wandelaars te hinderen. Er waren djembéspelers en er werd gezongen. Bij terugkomst was er warme soep.

's Anderendaags verschenen er weer 100 belangstellenden op de infovergadering van Hart boven Hard Limburg in de Oude Gevangenis. De civiele gemeenschap laat onze solidaire samenleving niet verkwanselen voor een zakje zilverlingen.

Foto's: Gerard Aerts


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio