© Shutterstock

Yoga is goed voor je hart

Yoga kan in dezelfde mate dan fietsen of snelwandelen het risico op hartziekten verminderen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in de medische krant ‘European Journal of Preventive Cardiology’.

kvd

De studie is een meta-analyse van 37 bestaande controletesten waaraan 2768 mensen deelnamen om een antwoord te vinden op de vraag of yoga positief kan zijn voor de gezondheid van het hart. Op twee studies na toonden ze allemaal aan dat degenen die yoga uitoefenden daar aanzienlijk voordeel uit haalden.

Volgens de auteurs van de studie kan het beoefenen van yoga het risico op hartaanval of –ziekte aanzienlijk verminderen en zou het zelfs even efficiënt zijn als fietsen of snelwandelen. ‘Deze oude Indische praktijk zorgt ervoor dat mensen minder snel cardiovasculaire ziekten ontwikkelen en moet om die reden gepromoot worden’, zeggen de experts.

‘De resultaten zijn vooral positief voor zij die geen zwaardere fysieke activiteiten meer kunnen doen, zoals oudere mensen of mensen met spier- en gewrichtsproblemen. Door yoga te doen kunnen ook zij hun risico op hartaandoeningen doen afnemen’, zegt Professor Myriam Hunink die het onderzoek leidde.

Uit de studie bleek ook dat degenen die nooit aan yoga deden, een aanzienlijk hogere BMI (Body Mass Index), bloeddruk en cholesterol hadden dan zij die het wel deden. Yoga zou dus wel degelijk fysiologische gevolgen hebben. ‘Door het werken met de spieren en het goed gebruiken van de ademhaling komt er meer zuurstof in het lichaam terecht, wat leidt tot lagere bloeddruk. Het heeft ook een positief effect op gewicht en cholesterol, wat risicofactoren zijn voor hartziekten’, zegt Maureen Talbot van de ‘British Heart Foundation’.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer