‘IMF-rapport is opsteker voor regering’

Print
‘IMF-rapport is opsteker voor regering’

Foto: BELGA

Het rapport van het IMF over de Belgische economie is een opsteker voor de federale regering en haar beleid. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een reactie op de IMF-rapportering.

'Het IMF zegt immers letterlijk dat het economische programma van de nieuwe regering vele welgekomen maatregelen bevat om de moeilijke macro-economische uitdagingen waarmee de Belgische economie geconfronteerd wordt, aan te gaan', reageert de minister.

Volgens de financiënminister maakt het IMF in haar analyse nog eens duidelijk dat ons land kampt met structurele problemen die elkaar versterken, met name de lage tewerkstellingsgraad, specifiek door een gebrek aan jobcreatie in de private sector en de budgettaire onevenwichten die vooral te wijten zijn aan de overheidsuitgaven. 'Het IMF buigt zich ook over onze sociale zekerheid. Waar vandaag ongeveer 3 mensen op actieve leeftijd 1 gepensioneerde moeten onderhouden, daalt die verhouding tegen 2060 naar 2 op 1. De impliciete schuld is gigantisch als we het beleid niet bijsturen', aldus de minister.

Minister Van Overtveldt: 'Het IMF leest in de plannen van de regering duidelijk maatregelen om deze trends om te buigen, zoals het verlagen van de loonkosten, het aanmoedigen van tewerkstelling en het onder controle houden van de schuld. Het Internationaal Monetair Fonds stelt onomwonden dat de geplande hervormingen binnen de sociale zekerheid én de budgettaire maatregelen elkaar versterken en ervoor moeten zorgen dat ook toekomstige generaties een beroep kunnen blijven doen op die sociale zekerheid. En dat is precies wat de regering beoogt: verantwoordelijkheid opnemen, ook voor de generaties die na ons komen. Deze objectieve analyse plaatst andere, actuele analyses van wat deze regering doet in het juiste perspectief.'