‘Verkeersbord met overstekende senioren is illegaal’

Print
‘Verkeersbord met overstekende senioren is illegaal’
Beersel -

Touring is er niet over te spreken dat Beersel autonoom een verkeersbord plaatst dat niet in het verkeersreglement is opgenomen. Het gaat om het bord dat de gemeente heeft geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor overstekende senioren. ‘Het kan niet dat lokale besturen zelf het slechte voorbeeld geven en foert zeggen tegen de wetgeving’, stelt de mobiliteitsorganisatie vrijdagavond.

‘Het is onaanvaardbaar dat lokale overheden de wettelijke bepalingen aan hun laars lappen en op een onwettige manier elk hun eigen verkeersreglement beginnen te maken’, aldus Touring. ‘Dat maakt het kluwen aan informatie waarmee de weggebruiker wordt geconfronteerd er alleen maar groter op. Hoe meer informatie, hoe groter de afleiding.’

De algemene verkeersreglementering behoort volgens Touring tot de bevoegdheid van de koning en dus van de federale regering. De lokale overheden kunnen enkel reglementen invoeren die aanvullend zijn en niet in strijd met de federale verkeerswet, besluit de mobiliteitsorganisatie.