Kennismakingscheques sociale economie voor ondernemers in Zuidoost-Limburg

Print
Riemst - Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren slaan de handen in elkaar voor sociale economie. Samen hebben ze de interlokale vereniging regie sociale economie Zuidoost-Limburg opgericht. Het samenwerkingsverband krijgt een subsidie van 50.000 euro per jaar van de Vlaamse overheid.

Sociale economie is een manier van ondernemen. Het verschil met de ‘reguliere’ economie is dat niet het maken van winst, maar wel het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde het doel is. De sociale economie plaatst de mens centraal door onder meer de tewerkstelling van mensen die in de reguliere arbeidsmarkt geen of nog geen kans maken.

De heer Johnny Vrancken, voorzitter interlokale vereniging regie sociale economie Zuidoost-Limburg: “Sociale en reguliere bedrijven kunnen elkaar versterken, daar zijn we zeker van. Daarom organiseren we vandaag een netwerkmoment waar deze ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. In Zuidoost-Limburg zijn er veel creatieve en bezielde ondernemers werkzaam. Daarop willen we de komende jaren inzetten. Vandaag geven we een extra impuls aan de sociale economie. Meer dan 30 ondernemers willen de komende maanden kennismaken met de diensten van sociale economiebedrijven. Ze krijgen hiervoor een financiële ondersteuning van 500 euro in de vorm van een kennismakingscheque.“

De oprichting van de interlokale vereniging houdt duidelijk een engagement in. We werken momenteel de beleidsvisie op het vlak van sociale economie uit, die de komende jaren moet leiden tot nieuwe samenwerkingen en projecten die de sociale economie in onze regio een boost geven.

In oktober werd voor deze opdracht een coördinator aangesteld, mevrouw Annelies Krieken. Zij zal in eerste instantie de bestaande sociale economiebedrijven beter kenbaar maken bij particulieren en klassieke bedrijven.

“Zo willen we enerzijds het klantenbestand bij sociale economiebedrijven vergroten, en anderzijds nieuwe partnerschappen stimuleren. Reguliere en sociale economiebedrijven hebben vaak meer gemeenschappelijk dan ze op voorhand denken en ze kunnen elkaar wederzijds versterken,” zegt Johnny Vrancken.

Marktonderzoek leert ons dat reguliere bedrijven door sociale economie anders zijn gaan kijken naar hun personeelsbeleid. Zo bestaan er mogelijkheden om minder gespecialiseerde taken af te splitsten tot aparte functies. Voor deze jobs kunnen mensen uit kansengroepen aangeworven worden. De financiële steun die bedrijven ontvangen voor deze tewerkstellingen kunnen gebruikt worden om te investeren in productinnovatie en groei.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio