‘Tandartsbezoek dreigt in 2015 opnieuw duurder te worden’

Print
‘Tandartsbezoek dreigt in 2015 opnieuw duurder te worden’

Foto: An Nelissen

Het onafhankelijk ziekenfonds Partena verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in januari 2015 opnieuw zal stijgen, wanneer een nieuw tweejaarlijks tarievenakkoord van kracht wordt. 'Daardoor dreigt de tandzorg weer duurder te worden', aldus Partena. Het RIZIV noemt de conclusies veel te voorbarig.

Geconventioneerde tandartsen volgen de tarieven die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en de artsen overeenkomen voor een periode van twee jaar. In januari 2015 wordt een dergelijk nieuw akkoord van kracht, maar voorlopig is het niet duidelijk wat de tarieven van dat nieuwe akkoord zullen zijn.

Partena vreest echter dat er door het nieuwe tarievenakkoord meer niet-geconventioneerde tandartsen zullen bijkomen. Zij volgen de afgesproken tarieven niet en kunnen 'de patiënt dus meer aanrekenen', aldus Partena.

Het RIZIV noemt de conclusies veel te voorbarig. ‘Op dit moment wordt er nog onderhandeld over het nieuwe tarievenakkoord. Het zou kunnen dat de prijzen van geconventioneerde tandartsen stijgen, maar dat er dan ook meer terugbetaling komt voor de patiënt. We zullen ook proberen om zoveel mogelijk tandartsen het akkoord te laten onderschrijven, zodat zo weinig mogelijk patiënten de meerprijs van niet-geconventioneerde tandartsen moeten betalen’, verklaart Ludwig Moens van het RIZIV.

Een op de drie tandartsen niet geconventioneerd

Uit een analyse van Partena blijkt dat bijna 1 op de 3 Vlaamse tandartsen het tarievenakkoord van 2013-2014 niet onderschreef, terwijl dat tijdens het akkoord van 2007-2008 nog een kwart was. Het ziekenfonds verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen met het akkoord 2015-2016 voort zal stijgen. Tandartsen kunnen daar diverse redenen voor hebben, aldus Partena-woordvoerster Patricia Verstraete. 'Bijvoorbeeld omdat ze anders onvoldoende kunnen investeren in nieuw materiaal. Ze moeten hun klanten wel informeren dat ze de vastgelegde tarieven niet volgen.'

Het ziekenfonds pleit voor een betere dekking van de tandzorgkosten door de wettelijke ziekteverzekering. Partena raadt de mensen ook aan om zich te verzekeren tegen het risico van een hoge tandzorgfactuur.