'Waarom raakt de realiteit ons pas als ze voorgesteld wordt als fictie?'

Print
De ngo Dokters van de Wereld is dinsdag gestart met een sensibiliseringscampagne rond het universeel recht op gezondheidszorg. De organisatie wil er de aandacht op vestigen dat vooral mensen die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen het moeilijk hebben toegang te krijgen tot medische en psychologische zorgen, terwijl zij er net het meeste nood aan hebben.

Om de aandacht van het publiek te lokken, heeft Dokters van de Wereld een situatie geënsceneerd waarbij voorbijgangers op een drukke straat nauwelijks aandacht schenken aan een duidelijk hulpbehoevende, hoogzwangere vrouw met een driejarig kindje. Wanneer er uren later een filmset rond haar wordt opgesteld, wekt de vrouw hun interesse. “Waarom raakt de realiteit ons pas als ze voorgesteld wordt als fictie?”, luidt dan ook de titel van het filmpje.

“Doel van de film is een gezicht te geven aan de duizenden kwetsbare mensen in België die geen toegang hebben tot medische zorgen”, legt Stéphane Heymans van de ngo uit. Volgens cijfers van de organisatie kampt 80 procent van de mensen in bestaansonzekerheid met een (erg) slechte gezondheid, maar heeft 67 procent geen toegang tot medische zorgen. Eén op zeven Belgen heeft al een bezoek aan de dokter uitgesteld omwille van financiële redenen. In 1997 was dat nog één op tien. “Dat cijfer neemt toe bij de meest kwetsbare groepen”, luidt het.