Half miljoen euro voor bijkomende volkstuintjes

Print
Half miljoen euro voor bijkomende volkstuintjes

Een volkstuin in Gentbrugge. Foto: Lieven Van Assche

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege trekt een budget van 500.000 euro uit voor 40 volkstuinprojecten. Met dat budget worden in totaal 500 volkstuintjes gerealiseerd, goed voor een uitbreiding van het volkstuinareaal met meer dan 20 hectare.

Oorspronkelijk was een budget van 300.000 euro voorzien, maar daarmee konden niet alle projectvoorstellen gerealiseerd worden. Daarom werd 200.000 euro extra voorzien.

‘De onderliggende doelstelling bij volkstuinen is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek’, zegt Schauvliege. ‘Met dit initiatief voor nieuwe volkstuinen wil ik mensen ook meer voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.’