Openbare diensten zijn klaar om verder te staken

Print
Openbare diensten zijn klaar om verder te staken

Vorig jaar in februari staakten 7.000 federale ambtenaren. Foto: Dieter Telemans

Overheidsvakbond ACOD wil na 16 december opnieuw staken, wanneer de regering niets afzwakt van haar plannen over werk en pensioen. ‘Onze stakingsaanzeggingen zijn ingediend. Dat is een duidelijk signaal’, zegt Chris Reniers, algemeen secretaris van de socialistische overheidsvakbond ACOD,

‘We willen klaar zijn wanneer op 16 december blijkt dat al onze acties van de voorbije weken niets hebben uitgehaald. Als dan duidelijk wordt dat de regering op haar standpunt blijft en niets wil afdoen van de maatregelen over werk en pensioen of zelfs ook maar geen opening wil maken, dan komen er nieuwe stakingsacties. Allicht in januari’, zegt Chris Reniers van het ACOD.

Complexe winkel

Het ACOD is de socialistische vakbond van de overheidsdiensten.

‘Aan onze stakingen gaat telkens een complexe administratieve winkel vooraf’, zegt Chris Reniers. ‘Die administratie verschilt per sector. We willen niet dat sommige van onze leden door onze laattijdigheid niet zouden kunnen mee staken. Daarom hebben we nu al onze stakingsaanzeggingen ingediend’, zegt Chris Reniers.

Die aanzeggingen zijn ingediend bij de Eerste Minister, de Minister Presidenten van het land en de ministers voor ambtenarenzaken. ‘We deden dat voor alle openbare diensten. Dus onder andere voor het spoor, Bpost, het onderwijs en alle mogelijke ambtenaren. Daarmee zeggen we nog niet dat we zullen staken. Maar het is een duidelijk signaal naar de regering: doe toegevingen of er komen nieuwe stakingen.’

Ook Guido Rasschaert, ACOD-secretaris voor alle sectoren van de openbare dienst binnen Vlaanderen zegt nog dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat nieuwe acties zich opdringen.