Op z'n Alkens

Print
Alken - Hier volgen nog enkele doordenkertjes.

As dje aad zeit heid dje meir tè-jd vor oech oawt te ruiste as vor oech muu te maoke.

Als je oud bent heb jij meer tijd om u uit te rusten dan om u moe te maken;

Ne mansmins voelt zich wir joenk as ter aad joent, ma da.n git het nie mei.

Een man voelt zich weer jong als hij oud is maar dan gaat het niet meer.

As dje denkt da geluek nog moet kaume, da.n kom dje te laowt.

Als jij denkt dat geluk nog moet komen, dan kom je te laat.

Doewe zèn vrien dei dje moeit kaupe, a.ner krèg dje vor niks.

Sommig vrienden moet je kopen, andere krijg je voor niets.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio