Jaarlijks sterven half miljoen vogels door hoogspanningslijnen

Print
Jaarlijks sterven half miljoen vogels door hoogspanningslijnen

Archiefbeeld Foto: Shutterstock

Jaarlijks sterven 170.000 tot 500.000 vogels na een smak tegen een hoogspanningsleiding. Om het aantal ‘draadslachtoffers’ te verminderen, brachten Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), op vraag van netbeheerder Elia, de zwarte punten in kaart. In totaal kreeg 3,4 procent van het Belgische hoogspanningsnetwerk van Elia de categorie ‘hoog risico’ toegekend.

‘Vooral de dunne aardingskabels bovenaan elke hoogspanningslijn vormen vaak een verraderlijk obstakel voor vogels’, zeggen Jean-Yves Paquet (Natagora) en Dominique Verbelen (Natuurpunt). ‘Er bestaan gerichte oplossingen om het risico op botsingen aanzienlijk te verkleinen. Zo kunnen de kabels worden voorzien van ‘bakens’. Dit zijn (vaak witte of rode) bollen die de zichtbaarheid van de hoogspanningslijn kunnen verhogen, waardoor het aanvaringsrisico voor vogels significant kan worden ingeperkt.

‘Vogelkrullen’

De hoogspanningslijnen kunnen ook worden uitgerust met opvallende ‘vogelkrullen’, een maatregel die al goed is ingeburgerd in Frankrijk en Spanje. Omdat het voor de netwerkbeheerder niet mogelijk is om de 5.500 km bovengrondse hoogspanningsleidingen onder de grond te leggen, zou dat een haalbaar en efficiënt alternatief kunnen zijn.’

‘Risicoscore’

Om die gevaarlijke ‘zwarte lijnen’ te identificeren, werden voor ‘aanvaringsgevoelige’ soorten, zoals bijvoorbeeld meeuwen, eenden en reigers, analyses op basis van beschikbare data uitgevoerd. Door de ligging van de ‘hotspots’ te vergelijken met de trajecten van het hoogspanningsnetwerk, konden de gevaarlijkste zones worden geïdentificeerd en kon voor elke hoogspanningslijn een ‘risicoscore’ worden berekend.

‘Hoog risico’

In totaal kreeg 3,4 procent van het Belgische hoogspanningsnetwerk van Elia de categorie ‘hoog risico’ toegekend. Aan de hand van deze studie zal Elia een planning opstellen rond het aanbrengen van veiligheidsbakens en/of vogelkrullen.

Verzamelplaatsen van watervogels in de Polders, de Maasvallei en de Vallei van de Haine bleken een sterk verhoogd risico te tonen. In Oudenaarde werd al een eerste maatregel genomen.