© Photo News

Fabiola laat erfenis na aan ‘Hulpfonds van de Koningin’

Koningin Fabiola heeft beslist gans haar privépatrimonium na te laten aan de vzw ‘Hulpfonds van de Koningin’. Dat schrijft Le Soir.

lbo

Volgens het testament opgesteld door de koningin tijdens haar laatste levensjaren gaat haar erfenis dus naar mensen in nood. Het Hulpfonds van de Koningin werd opgericht naar aanleiding van het huwelijk tussen Boudewijn en Fabiola in 1960. Het fonds verzamelt middelen voor “hulp aan behoeftige en in dringende nood verkerende personen”. De vzw verleent ook steun aan “vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratiekansen van jongeren en/of hun families te verhogen”, aldus de site monarchie.be.

Het paleis heeft de informatie bevestigd, zonder meer details te verstrekken, en wijst erop dat het om een privézaak gaat, en betrekking heeft op het privépatrimonium van de koningin.

Meer over Koningin Fabiola

Aangeboden door onze partners