Blik op de ruimte: Mars sporadisch warm

Print
Blik op de ruimte: Mars sporadisch warm

Foto: ESA

Op Mars zijn heel wat sporen te zien van uitgedroogde rivierbeddingen. Deze duiden er op dat er ooit vloeibaar water op de rode planeet moet voorgekomen zijn.

Maar in de periode dat er vloeibaar water op de rode planeet stroomde, zo’n 3,7 miljard jaar geleden, gaf de zon veel minder licht en warmte dan nu. De planeet moet toen nog kouder geweest zijn dan vandaag het geval is.

Nieuw onderzoek lijkt echter uit te wijzen dat vulkanische activiteit voor een kortstondige opwarming gezorgd kan hebben. Mocht deze theorie juist zijn, dan waren de ogenblikken dat er water over het Marsoppervlak stroomde wel steeds van korte duur. Slechts enkele tientallen of honderden jaren.