Vogelgriep: voedselagentschap voert controles uit in België

Print
Vogelgriep: voedselagentschap voert controles uit in België

Foto: BELGA

De voorbije drie weken heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in ons land 585 controles uitgevoerd naar de maatregelen die werden getroffen om de insleep van vogelgriep in België te voorkomen.

Vrachtwagens, en hun uitrusting, die van Nederland naar België rijden moeten een reiniging en een bijkomende ontsmetting ondergaan, onder toezicht van een erkende dierenarts. De controles op deze reinigingen en ontsmettingen waren conform.

In de slachthuizen hebben 355 controles met betrekking tot de reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen, hun uitrusting en de kooien van pluimvee geen gebreken aan het licht gebracht. 79 professionele pluimveebedrijven werden gecontroleerd. In alle bedrijven werden de bioveiligheidsmaatregelen correct toegepast. 58 pakstations werden gecontroleerd. Hier werden enkele kleine tekortkomingen vastgesteld die reeds in orde werden gebracht.

In de 10 gecontroleerde diervoederbedrijven werden 2 kleine tekortkomingen genoteerd met betrekking tot de reiniging en de ontsmetting van het materiaal. Deze tekortkomingen werden ook reeds in orde gebracht, meldt het FAVV.

Het Voedselagentschap gaat door met het uitvoeren van controles en herinnert er nogmaals aan dat het absoluut noodzakelijk is dat alle maatregelen nauwgezet worden nageleefd. Aan de bedrijven van de verschillende betrokken sectoren wordt gevraagd de berichtgeving nauwlettend te volgen.