De hoofdstad van de wereld

duchâtelet op vrijdag

De hoofdstad van de wereld

Foto: HBvL

Elk land heeft zijn hoofdstad. Voor Frankrijk is dat Parijs, omdat de koning in Parijs woonde en de regering in Parijs samenzat. Uit dat bestuur groeide ook de administratie en alles werd samen gezet op één plaats, wat dan de hoofdstad van het land werd.

Ook de hoofdzetels van grote bedrijven en multinationals vestigden zich daar voor makkelijke contacten met de overheid. Tot ongeveer 60 jaar geleden waren landen zoals Frankrijk of België vrij autonoom, omdat er weinig import en export was en daardoor de macht zeer geconcentreerd was in de hoofdsteden. Intussen zijn veel bedrijven in veel landen actief en is hun bestuur niet meer gecentraliseerd op één plaats. Bepaalde dingen die vroeger nationaal werden geregeld, zijn nu bijna mondiaal of zijn minst continentaal geordend. Zo heeft New York de VN en is Genève dank zij het Cern, de hoofdstad van de nucleaire ontwikkeling.

Als de wereld een groot handelsgebied wordt, zou het kunnen dat één stad zich tot de feitelijke hoofdplaats van de wereld ontwikkelt? Welke? Parijs? Moskou? Tokio?

Het zal een stad zijn met een concentratie van macht, maar ook een stad met veel zekerheid. Zekerheid dat de politie werkt, dat de rechtbanken eerlijk recht spreken en dat er goed onderwijs is, onder meer voor de kinderen uit de internationale gemeenschap die daar ook zullen opgroeien. Een plek waar het goed leven is, veilig én politiek stabiel. Dus het zal zeker niet Mexico City zijn. Ook niet Peking omdat China geen democratische ervaring heeft. Net zomin kan het een stad in de VS zijn, zolang de presidenten er verkozen worden dankzij het geld van zeer machtige multinationals. Brussel zal het zeker niet zijn, aangezien de 19 burgemeesters er niet eens in slagen om behoorlijk samen te werken voor elementaire dienstverlening aan de bevolking, er dagelijks in honderden auto’s wordt ingebroken en een of andere betoging het verkeer in de stad minstens één keer per week verstoort. De hoofdstad van de wereld wordt… Londen.

Engeland is een bastion van de democratie in de wereld. Veel vermogende Chinezen, Afrikanen, Indiërs, Russen, eigenlijk mensen uit alle landen, hebben een eerste of tweede verblijf in Londen. De industriële revolutie is er begonnen, veel grote uitvindingen zijn in Engeland gebeurd en hun rechtspraak is wereldtop.

Twijfelt u nog? Weet dan dat Engels en niet Esperanto de communicatietaal van de wereld is.

In België is Engels niet eens een officiële taal. Multinationals moeten hier al hun officiële documenten zoals statuten en jaarrekeningen in het Nederlands, Frans of Duits indienen. Nog een reden dus waarom Brussel niet kan meedingen naar de wereldtitel.

Roland Duchâtelet, ondernemer