Zuid-Afrika herdenkt overleden Mandela

Print

Zuid-Afrika herdenkt het overlijden van voormalig president Nelson Mandela. Op de zetel van de Zuid-Afrikaanse regering, in Pretoria, vond een korte maar ontroerende ceremonie plaats. Zijn weduwe Graca Machel gaf een toespraak.

Familieleden, vrienden, ministers, vrouwen en kinderen legden bloemenkransen neer aan de voet van een standbeeld van Mandela, in de tuin van de Union Buildings. In het programma zaten onder meer een stilte van drie minuten en gebeden. In het hele land vinden ceremonies plaats.

Mandela overleed op 5 december 2013. Hij was toen 95 jaar oud. Hij zat 27 jaar in de cel vanwege zijn activiteiten tegen het apartheidsregime. Jarenlange zware arbeid eisten een tol op zijn gezondheid. Na zijn vrijlating in 1990 zocht Mandela verzoening en een Zuid-Afrika waar blanken en zwarten met gelijke rechten leven.

In 1994 won hij de eerste democratische verkiezingen in het land, nadat het regime na 46 jaar ineenstortte. Hij was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.