Minister Vandeurzen stelt prototype van vergelijkende website voor ziekenhuizen voor

Print
Minister Vandeurzen stelt prototype van vergelijkende website voor ziekenhuizen voor

Foto: BELGA

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelt vrijdag het prototype van de website voor die kwaliteitsvergelijkingen tussen ziekenhuizen in Vlaanderen mogelijk maakt. In de lente van volgend jaar wordt de website echt gelanceerd. De voorstelling gebeurt op de studiedag “VIP²: making indicators work” in het Vlaams Parlement in Brussel. De studiedag gaat over professionaliteit en patiëntgerichtheid in de zorgsector.

Onder meer de verbruikersorganisatie Test-Aankoop en het Patiëntenplatorm hadden eerder aangedrongen op meer transparantie over de kwaliteit van gezondheidszorg.

“Patiënten hebben het recht om geïnformeerd te worden over de kwaliteit van de zorg”, zegt prof. Dirk Ramaekers, voorzitter van VIP ². “In een eerste stap hebben vele ziekenhuizen al veel kwaliteitsinformatie op hun ziekenhuiswebsite gezet. In het voorjaar van 2015 willen we een stap verder gaan en deze informatie toegankelijk maken via één gebruiksvriendelijke website.” Via de site zal de patiënt bepaalde behandelingen in drie ziekenhuizen kunnen vergelijken.

Het aanbieden van de informatie gebeurt op vrijwillige basis, en via gebruikerstesten wordt ervoor gezorgd dat de website informatie verschaft die duidelijk en begrijpelijk is.

“Dit project biedt een meerwaarde voor ziekenhuizen, gebruikers en overheid. Daarom wordt het initiatief structureel verankerd in een Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg,” zegt minister Vandeurzen. “Op termijn kunnen ook kwaliteitsinitiatieven van andere zorgsectoren worden toegevoegd.”

“De website moet een tool worden om patiënten correct te informeren en om transparantie te bieden over hoe een ziekenhuis werkt aan kwaliteitsverbetering”, zegt Dirk Ramaekers. “Ook voor de media is een rol weggelegd: met deze website heeft de pers een instrument om iedereen correct te informeren.”