Alle bouwvakkers moeten badge dragen

Print
Alle bouwvakkers moeten badge dragen

Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD). Foto: BELGA

Om sociale dumping tegen te gaan, wil staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) dat alle bouwvakkers - Belgen én buitenlanders - straks een badge dragen tijdens hun werk.

‘Dat vergemakkelijkt de identificatie en helpt misbruiken als zwartwerk te beteugelen’, zegt Tommelein in Het Laatste Nieuws. Hij wil ook dat kleine werven niet langer ontsnappen aan die badgeplicht.

Voor Belgische arbeiders is de ‘construbadge’ of ‘bouwbadge’ al sinds 1 oktober verplicht op werven. ‘Voor buitenlanders is zo’n construbadge nu nog optioneel, maar ze moeten er wel zelf voor betalen. Dat moedigt niet aan om het te doen’, zegt Tommelein.

‘Het is nochtans belangrijk dat elke bouwwerf volledige informatie heeft over wie daar aanwezig is, zonder uitzondering. Want pas dan is hij volledig controleerbaar voor inspecteurs. Een auto rijdt toch ook rond met nummerplaten? Ik ga zelfs verder dan mijn eigen partij en pleit ervoor de badge in te voeren op kleine werven. Anders zal je de strijd tegen de sociale dumping - een massaal fenomeen in de bouw - nooit serieus kunnen voeren.’

Het voorstel maakt deel uit van een actieplan tegen sociale dumping dat Tommelein vrijdag aan de regering presenteert. Tommelein wil ook risicolanden zoals Roemenië en Polen ervan overtuigen dat ze baat hebben bij de aanpak van sociale fraude, bijvoorbeeld door hun een deel van de sociale bijdragen aan te bieden die in België worden geïnd.

De Confederatie Bouw trok in het verleden al aan de alarmbel om maatregelen te nemen tegen de sociale dumping in de sector.