Fit & Gezond

'Rijden met een kater is even schadelijk als dronken rijden'

Print
Dat je rijvaardigheid er op achteruit gaat als je stevig gedronken hebt, is bekend, maar wat als je de dag erna in je auto kruipt? De ploeg van het VRT-programma 'Ook Getest op mensen' baseerde zich op een Nederlands onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie: rijden met een kater is even gevaarlijk als dronken rijden.

Begin 2014 lieten Nederlandse onderzoekers drie verschillende groepen testpersonen rijden in een simulator: de ene groep was dronken, de andere nuchter en een derde groep had een kater. Uit hun resultaten bleek dat het rijgedrag van de personen met een kater ongeveer vergelijkbaar was met dat van chauffeurs die meer dan 0,5 promille alcohol in hun bloed hadden.

'Ook Getest op Mensen' deed deze proef nog eens over met drie testpersonen en kwam tot een gelijkaardige conclusie. Het slingergedrag en de reactiesnelheid van de proefpersoon met een kater bleken nog slechter dan die van de proefpersoon die dronken was.

 

 

Niet te missen