Aantal schadeclaims wegens staat van weg neemt af

Print
Aantal schadeclaims wegens staat van weg neemt af

Foto: ddl

Het aantal claims dat weggebruikers bij het Agentschap Wegen en Verkeer indienen nadat ze schade opliepen als gevolg van de staat van de verkeersinfrastrucuur, is in de periode 2011-2013 gedaald van 2.337 tot 1.357. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van SP.A-parlementslid Joris Vandenbroucke. Ook dit jaar lijkt de daling zich voort te zetten: op 21 oktober waren immers nog maar 745 schadeclaims ingediend.

Het aantal schadeclaims was in de periode 2009-2011 nochtans sterk toegenomen, van 848 tot 2.337. Volgens Weyts was die toename het gevolg van de strenge winters waarmee ons land in die periode geconfronteerd werd, en die de toestand van de wegen zwaar teisterden.

Dat het sinds 2011 beter gaat, is volgens Weyts dan ook in de eerste plaats het gevolg van de sindsdien uitgevoerde structurele verbeteringswerken aan de gewestelijke verkeersinfrastructuur.

3,98 miljoen euro schadevergoeding

Bij bijna vier op de tien (39,4 procent) van de 8.845 schadeclaims die in de periode 2009-2014 werden ingediend, werd overigens een schadevergoeding uitbetaald. Het totale bedrag dat in die periode naar schadevergoedingen ging, bedroeg 3,98 miljoen euro. Die cijfers slaan wel enkel op schadeclaims bij het Agentschap Wegen en Verkeer wegens de staat van de gewestelijke wegen. Weyts beschikt naar eigen zeggen niet over cijfers over schadeclaims die bij de gemeenten werden ingediend wegens de staat van de lokale wegen.