Provincie wil lintbebouwing aanpakken

Print
Provincie wil lintbebouwing aanpakken

Foto: Photo News

Is het binnenkort gedaan met zomaar te bouwen waar we zelf willen? Als het van de provincie Limburg afhangt, moet er alleszins iets worden gedaan aan de lintbebouwing in onze contreien. Onderzoeksgroep ArcK van de Universiteit Hasselt stelde op vraag van het provinciebestuur en Dubolimburg een rapport op waarin zowel de nadelen als aanbevelingen over dit typisch Vlaamse fenomeen worden opgesomd.

Lintbebouwingen zijn in Vlaanderen historisch gegroeid. In de twintigste eeuw begonnen we met z’n allen meer en meer woningen neer te planten langs (drukke) wegen en dorpskernen. Dat werd in de hand gewerkt door overheidsbepalingen, onder meer een wet die toelaat dat kleinere stukken (landbouw)grond mogen worden gebruikt als bouwgrond. Daardoor kregen steeds meer mensen de mogelijkheid om een eigen huis te bouwen.

Maar er zijn ook heel wat nadelen verbonden aan het systeem. Die worden opgelijst door de onderzoekers van de UHasselt:
- Linten hebben een hoge maatschappelijke kost, onder andere op het vlak van huisvuilophaling en postbedeling.
- Gemeenten moeten extra investeren in een duur gescheiden rioleringssysteem.
- Heel wat open ruimte in Vlaanderen is verhard, met een toename in het aantal overstromingen tot gevolg.
- Openbaar vervoer in een lint voorzien is erg duur want het is pas rendabel als er in een straal van 200 meter rond een halte voldoende mensen wonen.
- Heel wat linten zijn historische landwegen en hebben dus een erg smal profiel. Dit maakt het onmogelijk om er fietspaden aan te leggen.
- Heel wat woningen in linten raken niet meer verkocht omdat ze slecht gelegen zijn, omdat ze te groot zijn, omdat de verbouwingskost te hoog is, enzovoorts.

Om deze problematiek aan te pakken, hebben de onderzoekers enkele aanbevelingen geformuleerd:
- Nieuwbouw zo veel mogelijk concentreren rond bestaande kernen. Indien nodig moeten hiervoor bestemmingen gewijzigd worden. Dit kan door middel van grondruil (een eigenaar ruilt zijn bouwgrond tegen grond op een andere plaats).
- Collectieve waterzuiveringen aanleggen is goedkoper dan gescheiden rioleringen installeren, mede dankzij Europese subsidies.
- Een webapplicatie moet overheden en burgers sensibiliseren.
- Gemeenten moeten gronddatabanken aanleggen.
- Bestemmingsplannen wijzigen zodat watersystemen hersteld worden, bestaande kernen verdicht worden, de verkeersveiligheid toeneemt, enzovoorts.

Tijd

Volgens gedeputeerde Ludwig Vandenhove zal het aanpakken van verlinting tijd vragen, “omwille van de versnipperde eigendomsstructuur”. “Zo’n langzaam transitieproces met diverse stakeholders en belangengroepen vraagt bovendien samenwerking tussen sectoren, beleidsniveau’s, eigenaars, enzovoorts. Begeleiding van Dubolimburg is hierbij aangewezen.”

Maar Vandenhove blijft positief. “Er zijn al praktijkvoorbeelden dat zo’n transitieproces werkt, denk aan de Stadslaan in Lommel, dus niets houdt ons tegen om aan het proces te beginnen. Het zou onverantwoord zijn om dit probleem te laten liggen terwijl we in Limburg op zoveel andere vlakken aan duurzaamheid en klimaatneutraliteit werken.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio