Aantal spijbelaars met vijfde gestegen (oproep)

Aantal spijbelaars met vijfde gestegen (oproep)

Foto: JHs

In het schooljaar 2013-2014 werden in het Vlaams onderwijs in totaal 9.117 spijbelende kinderen en jongeren geregistreerd. Dat zijn er 1.641 (21,9 procent) meer dan in het schooljaar 2011-2012, toen er 7.476 spijbelaars geteld werden. Tijdens het schooljaar 2012-2013 werden er 8.100 geregistreerd.

Heb jij dit schooljaar al gespijbeld en wil jij daarover getuigen in onze krant? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker je contactgegevens niet te vermelden.

Een leerling wordt als een spijbelaar beschouwd als hij gedurende een schooljaar minstens 30 halve dagen problematisch afwezig was. In het kleuteronderwijs steeg het aantal meldingen van 197 spijbelende kleuters voor het schooljaar 2011-2012 tot 220 kleuters voor het schooljaar 2013-2014. In het lager onderwijs was er in die periode een toename van 1.224 tot 1.921 spijbelende leerlingen. In het secundair onderwijs steeg het aantal spijbelaars onder de scholieren van 6.055 tot 6.756. Het gaat hierbij enkel om leerplichtigen.

Actieplan

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) leverde de cijfers van de spijbelaars in Vlaanderen op vraag van haar partijgenote Kathleen Helsen. “Met de gegevens waarover we beschikken is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de oorzaken van deze stijging. Het is ook niet mogelijk om het effect van het actieplan tegen spijbelen te meten”, aldus Crevits. De minister verwijst hierbij naar het actieplan ‘spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ dat haar voorganger op Onderwijs in maart 2012 lanceerde.

“Ik wil in de eerste plaats inzetten op preventieve acties om spijbelgedrag te voorkomen”, aldus Crevits. “Samen met de lokale besturen, de CLB’s en andere lokale partners bekijk ik hoe men plaatselijk een aanklampend beleid kan uitwerken voor die jongeren die spijbelen en dreigen de school vroegtijdig te verlaten. Ik werk een geïntegreerd beleid uit om schools falen, een verkeerde studiekeuze en een gebrek aan motivatie terug te dringen.”