We zullen blijven rijden

Print
We zullen blijven rijden

Momenteel loopt op het internet een petitie van de Bond Beter Leefmilieu, Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit om komaf te maken met de fiscaal voordelige behandeling van bedrijfswagens. Omdat ze het fileprobleem vergroten en op die manier slecht zijn voor het leefmilieu en voor de volksgezondheid. Ondertussen hebben bijna 15.000 Belgen de petitie getekend.

In België zijn er zo’n 1,1 miljoen bedrijfswagens waarvan bijna 800.000 personenwagens. Dat het er zo veel zijn, komt door de extreem zware lasten op arbeid in dit land. Daarom zoeken de bedrijven naar middelen om hun personeel te verlonen op een manier die hen minder kost en die voor het betrokken personeel interessant is. De bedrijfswagen is zo’n middel, want minder belast dan gewoon loon. Bovendien kan men die auto - met tankkaart - ook nog eens gebruiken voor privéverplaatsingen.

De drie organisaties stellen voor om komaf te maken met het fiscale voordeel voor bedrijfswagens en de opbrengst te gebruiken voor de verlaging van de lasten op arbeid. Dat moet zorgen voor minder auto’s op onze wegen en minder verplaatsingen. Is dat wel zo? Daarvan zijn we niet meteen overtuigd. Indien we meer loon krijgen, zullen we een auto kunnen blijven kopen. Misschien zal het niet langer zo’n grote auto zijn, misschien zal het al sneller een benzine zijn. Maar een auto zullen we hebben. En we zullen ermee blijven rijden. Omdat we dat willen. Autorijden is alleen maar duurder geworden, hapt een steeds groter deel uit het gezinsbudget weg. Toch blijven we rijden. Ook in het weekend, al was het maar om een wafel te gaan eten aan de kust. We zullen ook blijven rijden omdat we moeten. Dat is een gevolg van onze chaotische ruimtelijke ordening en van het feit dat we de functies - wonen, school lopen, werken, winkelen, ontspannen - uit elkaar getrokken hebben. Men heeft ons veroordeeld om een auto te hebben en ermee te rijden. Het openbaar vervoer is slechts een gedeeltelijk alternatief en dan nog vooral in de stad.

Betekent dit dat er niet kan worden gepraat over een herziening van het fiscale voordeel op bedrijfswagens? Geenszins. Die herziening moet dan wel kaderen in een globale tax shift waarbij men lasten op arbeid verschuift naar lasten op vervuiling, consumptie en vermogens. Dit debat kan niet op een dag gevoerd worden. Daarvoor is tijd nodig. Om te weten wat we willen. En om de mogelijke gevolgen te berekenen. Zodat we met kennis van zaken kunnen beslissen en dat ook doen voor een héél lange periode. Dat laatste veronderstelt dan weer dat ook de oppositie en best ook de sociale partners betrokken worden bij de besluitvorming.