Actiecomité wil geen nieuwe weg naar E40

Print

Walshoutem

Landen - Actie-comité Landen gaat in de leer bij succesvolle grote broer uit Antwerpen

Het protest tegen de komst van een 'nieuwe snelweg' door Landen om Sint-Truiden naar de E40 in Walshoutem (Landen) te ontsluiten blijft aanzwellen. Donderdag 4 december organiseren de oprichters van de actiegroep 'Geen nieuwe weg naar de snelweg' een infoavond. Hiermee willen ze zoveel mogelijk mensen oproepen tot verzet tegen deze plannen.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg werd er net voor de zomervakantie een nieuwe studie opgestart, die het effect van een ontsluitingsweg van Sint-Truiden naar de E40 moet nagaan op milieu en maatschappij, een zogenaamd MER-plan. Van de zeven mogelijke verbindingswegen lopen er vier door de stad Landen en dat stoot heel wat inwoners in Landen tegen de borst.

Het Landens stadsbestuur liet in het verleden al herhaaldelijk weten absoluut tegenstander te zijn van een ontsluiting van Haspengouw over het Landense grondgebied. " Een nieuwe verbindingsweg kadert niet in de ruimtelijke visie van de stad Landen. We verwijzen naar vroegere studies die aantonen dat een nieuwe wegeninfrastructuur vanuit Sint-Truiden naar de E40 niet te verantwoorden is. De gemaakte tijdswinsten voor het wegverkeer staan niet in verhouding tot de investeringskosten", aldus burgemeester Gino Debroux (sp.a).

"De Landenaar heeft via de bestaande wegeninfrastructuur een optimale toegang naar de E40", reageert Alain Peeters van het actiecomité. "Geen enkel planalternatief houdt een meerwaarde in voor onze inwoners. Integendeel. We weigeren ons dan ook neer te leggen bij dit plan, dat alleen meer bijkomende geluidshinder en luchtvervuiling, de vernietiging van het landschap en de beschermde sites en het verdwijnen van de plaatselijke flora en fauna met zich mee zal brengen. We zijn het ook beu dat dit dossier steeds opnieuw op ons bord terechtkomt. De plannen voor een verbindingsweg zagen immers in de jaren zeventig van de vorige eeuw het daglicht. Tot op heden droomt een groep van transporteurs en betonboeren nog steeds van een bijkomende snelweg. Wanneer gaat er eindelijk een einde komen aan die steeds weerkerende onzekerheid?"

Het actiecomité heeft Peter Verhaeghe erbij gehaald, een actievoerder tegen het Oosterweeldossier. "Gezien de parallellen met het Oosterweeldossier doen we graag een beroep op zijn know how. Peter is lid van de actiegroep stRaten-generaal en verzet zich al jaren tegen de komst van het BAM-tracé (‘Lange Wapper’) van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Hij komt zijn expertise delen met onze, voortdurend groeiende, actiegroep."

De infoavond vindt plaats op donderdag 4 december om 20 uur in GC Amfitheater, Stationsstraat 30. Toegang is gratis.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio