© Sven Dillen

© Sven Dillen

thumbnail: null
thumbnail: null

Rechtszaken klokkenluiders HAZODI uitgesteld

Er is nog geen uitspraak in de twee rechtszaken die vrijdag werden behandeld in het kader van de HAZODI-affaire. In een van de dossiers moet men op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat de aangeduide rechter om deontologische redenen niet kon zetelen in deze zaak.

tomas

Een eerste zaak draait om een klacht die klokkenluidster Vera Vrancken heeft ingediend wegens vermeende schriftvervalsing door toenmalig korpschef Michel Beckers en secretaris Liesbeth Klaykens. Ook burgemeester Hilde Claes zou hierbij betrokken zijn, aldus de klacht. De zaak werd vrijdagmorgen behandeld door de raadkamer, maar uitgesteld naar een latere datum omdat de onderzoeksrechter bijkomende onderzoeksdaden dient te stellen.

In een ander dossier voor de arbeidsrechtbank, waarbij de vier klokkenluiders gerechtigheid zoeken omwille van pesterijen in het korps, is er ook een uitstel gevraagd en bekomen. De advocaat van Michel Beckers zou momenteel in het buitenland verblijven. Bovendien zou de voorzitter van de rechtbank gevraagd hebben om zich te laten vervangen, aangezien hij om deontologische redenen deze zaak niet kan beoordelen.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio