© rr

Kleuter Tibeau had leerachterstand

Op het assisenproces tegen Isabelle Debackere (36) hebben donderdag de juffen en de directeur van de school van het slachtoffer getuigd. Tibeau Vanhauwaert (4) was een vrolijke kleuter met een leerachterstand.

sdv

'Zijn ontwikkeling verliep niet zo vlot, maar het was wel een heel vrolijke en zelfstandige kleuter', getuigde de zorgleerkracht. De jongen had volgens zijn juf vooral een achterstand in zijn denkontwikkeling en op taalvlak. 'Bij Isabelle drong het niet altijd door dat Tibeau hulp nodig had. Papa nam daarom de taak op zich om met hem te oefenen met de denkkoffer.' Op school waren ze op de hoogte van de problemen binnen het gezin. 'Ik had de indruk dat die vrouw ten einde raad was. Ze kwam op mij depressief over', aldus de schooldirecteur.

De meeste getuigen bevestigden dat beide ouders zich bezig hielden met de opvoeding van de kinderen. Ze stelden wel vast dat het meestal Isabelle was die de kinderen naar school bracht. De beschuldigde had eerder beweerd dat haar partner in bed bleef liggen, waardoor de kinderen te laat op school waren. 'Ik deed de ochtendopvang. Als de vader moest komen, was hij altijd te laat ermee', aldus Marleen Louage. Die getuigenis strookte niet met de verklaringen van de schooldirecteur. De zorgleerkracht wist wel te vertellen dat de kinderen af en toe afwezig waren, maar dat het zeker niet problematisch was.

Tenslotte werden donderdag nog enkele café-uitbaters gehoord. Debackere verweet haar ex-partner immers dat hij voortdurend op café zat, waardoor zij thuis alleen achter bleef. 'In mijn opzicht waren dat geen grote cafégangers. Tim kwam één of hoogstens twee keer per week', aldus Donald Bonnevalle. Volgens verschillende getuigen ging de beschuldigde enkele keren verbaal stevig tekeer toen ze Vanhauwaert eigenhandig uit het café kwam plukken. Dat klopt met het beeld dat andere getuigen van de beschuldigde hebben. 'Isabelle was een braaf meisje, maar ze liet zich niet doen als ze uitgedaagd werd.'

De laatste vier getuigenissen werden uitgesteld naar vrijdag. Dan zullen ze net als de andere vrienden en kennissen van Tim Vanhauwaert aan het woord komen. In de namiddag zullen de gerechtspsychiaters hun getuigenis afleggen.