© gemeente Neerpelt

'Neerpelt bezwijkt' krijgt 5.000 euro van Koning Boudewijnstichting

Deze week maakte de Koning Boudewijnstichting (KBS) bekend dat het project ‘Neerpelt bezwijkt’ 5000 euro ontvangt in het kader van haar projectoproep ‘Buurten op den Buiten’. KBS steunt hiermee projecten die een meerwaarde vormen voor de buurt of het dorp en de levenskwaliteit ervan verbetert.

gemeente Neerpelt

Onder de noemer ‘Neerpelt bezwijkt’ plaatst het gemeentebestuur elk jaar een deelkern in de kijker. Met ‘Neerpelt bezwijkt’ willen we het gemeenschapsleven tussen de Neerpeltenaren bevorderen. Samen met de inwoners van het gehucht worden spraakmakende activiteiten georganiseerd waarop heel Neerpelt wordt uitgenodigd. Ook op het gebied van communicatie wordt het gehucht een jaar lang in de kijker geplaatst, onder meer met een vaste rubriek in de Neerpeltenaar.

Dat ‘Neerpelt bezwijkt’ mensen samenbrengt heeft Boseind het afgelopen jaar bewezen. Meer dan 100 Boseindenaren sloegen de handen in elkaar en zetten hun schouders onder ‘Neerpelt bezwijkt’. Ze brachten ideeën aan, dachten na over de uitvoering van deze ideeën, zetten zich met raad en daad in voor het welslagen van activiteiten. Dankzij hen kwamen honderden en honderden mensen, jong en oud, van Boseind en daarbuiten, op de been om elkaar te ontmoeten.

In de toekomst en mede dankzij de financiële ondersteuning van KBS wil het gemeentebestuur nog meer inwoners actief betrekken bij ‘Neerpelt bezwijkt’ zodat de georganiseerde activiteiten en ideeën nog meer de eigenheid en betrokkenheid van het gehucht krijgen.

In 2015 mag Sint-Huibrechts-Lille aan Neerpelt laten zien wat het in haar mars heeft.

De eerste activiteit in het kader van ‘Neerpelt bezwijkt voor Lille’ is de gemeentelijke nieuwjaarsborrel op zondag 18 januari van 10.30 tot 12 uur op het dorpsplein van Sint-Huibrechts-Lille. Noteer deze datum nu al in je agenda. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren!

Voor meer info over de activiteiten die in 2014 in Boseind georganiseerd werden en de activiteiten die in 2015 in Lille op het programma staan: www.neerpelt.be/neerpeltbezwijkt.

Copyright afbeelding: Circuze


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio