© BELGA

Maandag forse verstoring van treinverkeer

De NMBS verwacht maandag, op de tweede provinciale actiedag, ‘forse verstoringen van het nationale en internationale treinverkeer in het noordwesten en zuidoosten van het land’. Maar de hinder zal ook uitbreiden naar de andere provincies. ‘Door de verspreiding over het land en de configuratie van het spoorwegnetwerk, dreigen deze acties een weerslag te hebben op het treinverkeer in het hele land.’ De spoorwegmaatschappij verwacht vooral hinder in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant.

Voor verplaatsingen op zondag 30 november (vanaf 22 uur) en maandag 1 december gaan de reizigers het best op zoek naar andere transportmiddelen. De NMBS laat alvast weten op die dag de reizigers ‘in realtime en zo gedetailleerd mogelijk te informeren over het treinverkeer, via de gebruikelijke informatiekanalen’. Dat kan met de routeplanner op de website, de NMBS-app, de schermen, aankondigingsborden en aankondigingen in de stations en Twitter. Op de website van NMBS Europe komt de informatie over het internationale treinverkeer.

De spoorwegmaatschappij laat ook weten dat ze alles in het werk zal stellen om het treinverkeer zo snel mogelijk te herstellen.

OVERZICHT. Welke stakingen komen nog op ons af?

© Sven Dillen

We hebben al twee grote stakingsdagen achter de rug, maar toch moet het ergste vermoedelijk nog komen. Op 15 december bijvoorbeeld, als heel het land volgens de vakbonden plat gaat. Maar ook in de rest van december zijn er nog heel wat acties gepland. Een overzicht:

Maandag 1 december:

Op de provinciale actiedag in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik en Namen wordt hinder verwacht in nagenoeg alle sectoren. Zowel Bpost als de NMBS hebben al stakingsaanzeggingen ingediend en er wordt ook ernstige hinder verwacht bij De Lijn, de openbare dienstverlening, de kinderopvang, in het onderwijs, op grote verkeersassen, aan warenhuizen en in het bedrijfsleven.

De hst-maatschappij Thalys vraagt hun passagiers om niet te reizen op alle dagen waarop syndicale acties aangekondigd zijn.

Maandag 8 december:

Nu zijn Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant aan de beurt. Er moet rekening gehouden worden met dezelfde hinder als tijdens de vorige provinciale actiedagen.

Ook de VRT staakt. De openbare omroep zou de volledige programmering op radio en televisie willen schrappen.

Donderdag 11 december:

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders last nog een extra spoorstaking in op 11 december, in volle examenperiode. De staking begint donderdagochtend om 3 uur en eindigt 24 uur later. Deze actie valt net als de Nationale Stakingsdag van 15 december in volle examenperiode. Het is nog niet duidelijk of de scholen opnieuw aan hun examenregeling zullen moeten sleutelen.

Vrijdag 12 december:

De politie gaat tijdens de ochtendspits het verkeer lamleggen. Tussen 7 en 8.30 uur houden de drie vakbonden VSOA, ACV en ACOD stiptheidsacties. ‘Dit zal ongemakken en lange files veroorzaken’, luidt het bij de vakbonden. De actie is gericht tegen het uitblijven van een oplossing voor de pensioenregeling bij de politie.

Maandag 15 december:

Het hele land gaat plat, beloven de vakbonden. Dit moet de climax worden van het verzet tegen de plannen van de regering. De NMBS staakt zeker mee en meer dan waarschijnlijk zal er ook gestaakt worden in de havens, bij de industrie, De Lijn... Ook het verkeer, de post- en de krantenbedeling zullen vermoedelijk ernstig verstoord zijn. De totale impact van de Nationale Stakingsdag is echter moeilijk te voorspellen.

Omdat er op 15 december in het hele land gestaakt wordt, begint de kerstvakantie in één op de drie scholen al op vrijdagavond 12 december, een weekje vroeger dus.

Tussen kerst en nieuw:

De liberale politievakbond VSOA plant in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar een tweede boeteloze week. Kleine overtredingen als iets te snel rijden of geen gordel dragen zullen niet beboet worden. De BOB-controles gaan wel gewoon door.