© HBvL

De keerzijde van de medaille

Sinds de verkiezingen van 25 mei hebben we een duidelijke opdeling van het politieke landschap in een rechtse regering en een linkse oppositie. Dit is niet echt Belgisch. De voorbije vijftig jaar hadden we steevast centrumlinkse, centrumrechtse, links-rechtse en tripartiteregeringen. Dat had tot gevolg dat de politieke discussies vooral binnen de schoot van de regering werden gevoerd. Dat is helemaal weg. De links-rechtsopdeling zorgt elke dag opnieuw voor verhitte debatten in het parlement. In de Kamer. En nu ook in het Vlaams Parlement, waar ze dat niet gewoon waren. Al die hevige debatten, het is een prettig bijverschijnsel van de opdeling van het politieke landschap.

Eric Donckier

Helaas heeft elke medaille haar keerzijde, ook deze. Het probleem is dat in hun ijver om de publieke opinie te overtuigen, zowel links als rechts enkel de argumenten gebruiken die in hun kraam passen. Het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat de burger het straks niet meer weet, dat hij de impact van de regeringsmaatregelen helemaal niet meer kan inschatten. Dat hij nog banger wordt dan nodig.

Een mooi voorbeeld is het rapport van het Rekenhof over de federale begroting 2015.

Volgens de oppositie was dat rapport het definitieve bewijs dat de regering-Michel er niets van bakt, dat de indexsprong van volgend jaar nog asocialer is dan eerst gedacht en dat de regeringsmaatregelen goed zijn voor hoogstens 5.000 bijkomende jobs. Na de toelichting door de auditeurs bij hun rapport in de commissie Financiën van de Kamer, bleek dat het om een heel genuanceerd rapport gaat.

Gisteren kwam daar de studie van de Nationale Bank naar het effect van de regeringsmaatregelen bij. Die toont aan dat het loonverlies na de indexsprong niet 2 procent maar 0,4 procent zal bedragen tegen 2019 - omdat er ook compenserende maatregelen zijn - en dat de regeringsmaatregelen in principe goed zijn voor 59.000 nieuwe banen bovenop de 160.000 nieuwe banen die het Planbureau eerder vooropstelde bij ongewijzigd beleid.

Heeft de oppositie gelijk? Heeft de Nationale Bank gelijk? De toekomst zal het uitwijzen. De internationale economie zal een determinerende rol spelen. Het enige wat we wel weten, is dat het geen zin heeft om de zaken moedwillig somberder voor te stellen dan ze zijn. We hoeven onszelf geen crisis aan te praten. Het is toegestaan om de toekomst optimistisch tegemoet te kijken. Dat zal ons veel verder brengen.