© Jean Vanhaeren

Zesde leerjaar Sint Michiel bezoekt Sint Vincentius

Het 6de leerjaar van de lagere school Sint Michiel bezoekt de lokalen van Sint Vincentius en krijgt uitleg over de werking van Sint Vincentius maar ook het onderwerp "armoede" werd besproken.

Jean Vanhaeren

Tijdens de komende adventsperiode besteden de leerlingen van het 6° leerjaar van de lagere school Sint Michiel aandacht aan de kansarmen in hun buurt.Zij werken rond een project van Welzijnszorg uit waarbij " Robby " centraal staat. Robby woont bij zijn alleenstaande mama. Zij moet de eindjes aan elkaar knopen om elke maand rond te komen met haar geld. Deze situatie is voor Robby niet gemakkelijk. Hij ziet in zijn klas dat het bij vele kinderen heel anders is...

Als aanvulling op dit project bezochten de leerlingen Sint Vincentius Leopoldsburg

In de lokalen van Sint Vincentius werd aan de leerlingen de werking van Sint Vincentius toegelicht: hoe en wanneer startte Sint Vincentius Leopoldsburg? Wie zijn de medewerkers van Sint Vincentius? Aan wie bedelen zij iedere maand een voedselpakket? Wie bepaalt welk gezin een voedselpakket ontvangt? Waar haalt Sint Vincentius het voedsel dat zij verdelen? Wat bevat een maandelijks voedselpakket? Wat zamelt Sint Vincentius nog in?

Maar ook het onderwerp armoede werd besproken. Leopoldsburg behoort tot de armste gemeenten van Limburg.Hoe geraken deze mensen in armoede? Hoe gaan deze mensen om met het feit dat zij een voedselpakket komen afhalen? Hoe gaan deze mensen om met het feit dat zij in armoede leven?Een aantal kinderen waren zeer verbaasd als we hen toelichten dat misschien ook medeleerlingen in hun klas in armoede leven.Er werd hen verteld dat armoede niet alleen een groot probleem is in de derde wereld landen maar ook in België, ook in Leopoldsburg.

Proberen de schoolgaande jeugd er van bewust maken dat armoede een groot maatschappelijk probleem is, is één van de doelstelling van het bezoek van de leerlingen aan Sint Vincentius.

Hebt u vragen, hebt u kleding, speelgoed enz. of wenst u in contact te komen met de Sint Vincentius Conferentie Leopoldsburg kan dit via de telefoonnummers 011/342767 of 0477/565192 en via het e-mailadres sint.vincentius.leopoldsburg@hotmail.com.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio