© HBVL

‘We leven in een afgunstmaatschappij'

Het Belang van Limburg zoekt de machtigste Limburger. De top 100 is onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder samengesteld via een enquête bij 500 prominente Limburgers met macht en invloed. Die 500 mensen komen uit de politiek, het zakenleven, de wetenschappelijke wereld, belangenorganisaties, de ambtenarij, de sport en de culturele wereld. Op nummer 36 vinden we voormalig VKW-voorzitter Luc Cardinaels.

RuSM

“Als voorzitter van een werkgeversorganisatie heb ik altijd geprobeerd te benadrukken in welke belangrijke mate ondernemers bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de samenleving. Wie risico’s neemt met zijn eigen geld, verdient alleen maar respect. Helaas, ondernemers komen steeds meer in de verdrukking. We leven in een afgunstmaatschappij. Als een bedrijfsleider het goed doet, wordt hij door de buitenwereld vaak in een verdacht hoekje geduwd. Het kan toch niet dat iemand op een legale manier veel geld verdient?”

“Dat verschijnsel is geen tsunami of aardbeving, maar een gif dat langzaam in de samenleving kruipt. Wat in de linkse hoek allemaal wordt gezegd over ondernemen, is funest voor het ondernemingsklimaat. Werkgeversorganisaties zijn er om daar tegenin te gaan. Ik heb altijd geprobeerd mijn steentje daartoe bij te dragen. Of ik dat kan staven met dossiers? Ja, maar dat hoeft niet in grote letters in de krant.”

Een uitgebreid interview met Luc Cardinaels leest u dit weekend in HBvLPlus.